BRANDVEILIGHEID | AKOESTIEK | BOUWFYSICA | INSTALLATIES

Geintegreerd

Voorlopige ontwerpfase

In deze fase maken we op basis van het globaal ontwerp van de architect een helder overzicht van de bijpassende technische infrastructuur voor installaties en de daarbij behorende globale dimensies en kostenramingen.