BRANDVEILIGHEID | AKOESTIEK | BOUWFYSICA | INSTALLATIES

Expertise

Bouwfysica

Bij bouwfysica komt veel kijken: warmte, vocht, detaillering, daglichttoetreding, behaaglijkheid, energiezuinigheid, energie prestatienorm gebouwen (EPG), duurzaam bouwen en windhinder.

Voor een comfortabel gebruik van een gebouw zijn bouwfysische aspecten belangrijk. Zo zorgt een goede thermische isolatie voor een hogere behaaglijkheid en lagere stookkosten tijdens koude periodes. Een correcte detaillering voorkomt bijvoorbeeld vochtproblemen (schimmelgroei), tochtklachten en dergelijke. We adviseren hierover en stellen een bouwfysisch rapport op bij de vergunningsaanvraag voor een nieuwbouwproject.