BRANDVEILIGHEID | AKOESTIEK | BOUWFYSICA | INSTALLATIES

Geintegreerd

Stedenbouwkundig ontwerp

In deze fase traceren we externe invloedssferen op het stedenbouwkundig plan. Denk aan windhinder, zon en omgevingsgeluid. Op basis van ons advies en ondersteuning over gebouwafmetingen en -posities, kunnen bijvoorbeeld niet-geluidsgevoelige gebouwen of gevels benut worden als geluidsscherm. En kunnen ongewenste luchtstromingen rondom gebouwen voorkomen worden.