BRANDVEILIGHEID | AKOESTIEK | BOUWFYSICA | INSTALLATIES

Geintegreerd

Uitvoering- en opleveringsfase

Na aanbesteding en opdrachtverlening kunnen wij zorgen voor een goede uitvoeringsbegeleiding, directievoering, controle van meer- en minderwerken en oplevering.