BRANDVEILIGHEID | AKOESTIEK | BOUWFYSICA | INSTALLATIES

Expertise

Akoestiek

Bouwakoestiek, zaalakoestiek, ruimteakoestiek, spraakverstaanbaarheid, verkeerslawaai, geluidwering gevel, industrielawaai, geluid op de arbeidsplaats (zoals omschreven in de Arbowet) en installatiegeluid. Het is eigenlijk nooit meer stil. Volgens recente TNO-onderzoeken zijn wegverkeer en burengeluid de belangrijkste bronnen van geluidshinder. WRI adviseert over de maatregelen die genomen kunnen worden om geluidshinder in welke vorm dan ook te beperken. Dat doen we aan de hand van geluidsmetingen en het opstellen van rekenmodellen. Is een aanvraag voor een milieuvergunning of juridische procedure aan de orde, dan kunnen wij in deze processen een adviserende rol spelen.