BRANDVEILIGHEID | AKOESTIEK | BOUWFYSICA | INSTALLATIES

Expertise

Brandveiligheid

Compartimentering en vluchtwegen, vuurbelastingberekeningen, brandoverslag- en doorslagberekeningen, CFD berekeningen en rook- en warmteafvoer. Het zijn elementaire onderdelen van een brandveilig gebouw.

Bij brand is het vooral belangrijk dat de in het gebouw aanwezige personen veilig kunnen vluchten. Dus moeten er voldoende en duidelijke vluchtroutes aanwezig zijn. Het is raadzaam om vluchtroutes al in een vroeg stadium van het ontwerpproces te projecteren. Een kwaliteit die we als geen ander beheersen.
Bovendien is het zaak dat de omvang van de brand beperkt en beheersbaar blijft. Zo wordt bestrijding door de brandweer gemakkelijker en de uiteindelijke schade zo gering mogelijk. Grote gebouwen worden daarom in brandcompartimenten opgedeeld. Dit kan eventueel gecombineerd worden met installatietechnische voorzieningen zoals sprinklers of een rook- en warmteafvoerinstallatie. Op basis van een advies van Wetering Raadgevende Ingenieurs kan een goede afweging gemaakt worden tussen de uit brandveiligheidsoogpunt mogelijke bouwkundige en/of installatietechnische voorzieningen en de bijhorende kosten.
Alvorens het gebouw in gebruik genomen wordt, dient bij de gemeente een gebruiksmelding gedaan te worden of een gebruiksvergunning aangevraagd te worden. WRI kan u hierbij helpen en ook het ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden maken, die vereist zijn bij de gebruiksmelding of gebruiksvergunning.